Visie: Waar gaat Kliederkerk voor?

Visie: Waar gaat Kliederkerk voor?

'Hoger doel'

Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan betekenen in hun dagelijks leven.

Doelgroep

Iedereen kan meedoen met Kliederkerk. Het is een bijzondere plek voor kinderen, maar mensen van alle leeftijden zijn welkom. Daarbij houden we reken met deelnemers, die zich niet (meer) verbonden voelen met kerk of geloof.

Uitdaging

Kliederkerk enthousiasmeert, inspireert en geeft praktische handvatten om plaatselijke Kliederkerken te starten, passend bij de plaatselijke context en in dienst van het hogere doel. Onze droom is daarbij dat minimaal de helft van de deelnemers aan plaatselijke Kliederkerken zich niet (meer) verbonden voelt/voelde met kerk of geloof.

Kernwaarden

Vanuit onze 'hogere doel', doelgroep en uitdaging zien wij zeven eigenschappen van Kliederkerk die van grote waarde zijn: gastvrijheid, bijbelverhalen centraal, relaties, alle leeftijden samen, context, naar buiten gericht en creatief. In dit filmpje zie je hoe mensen van Kliederkerk vertellen hoe zij vorm geven aan één van de kernwaarden.

Gastvrijheid

Kliederkerk is gastvrij en zet een sfeer neer waarin mensen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze kunnen groeien. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het samen eten en het warm welkom heten van mensen.

Bijbelverhalen centraal

Tijdens Kliederkerk staat een bijbelverhaal of bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen op creatieve wijze ontdekt en verwerkt. Dat is zichtbaar in de momenten van samen ontdekken en het samen vieren. Zo ontstaat er verdieping in de gemeenschap met elkaar en God en worden deelnemers uitgedaagd te ontdekken wat het volgen van Jezus Christus kan betekenen in hun dagelijks leven.

Relaties

In een Kliederkerk is relaties opbouwen van enorm belang. Hierdoor weten mensen zich gekend en kan er vertrouwen en openheid groeien. Dat vormt de basis om te ontdekken wat navolging praktisch inhoudt. Om relaties te laten groeien is het belangrijk dat er regelmatig Kliederkerk is. We raden aan ongeveer eens per maand bijeenkomsten te organiseren, maar ook daarbuiten na te denken hoe je relaties kunt bevorderen.

Alle leeftijden samen

Kliederkerk is er niet alleen voor kinderen, maar is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. Hierin geloven we dat generaties van elkaar kunnen leren. Ouders, verzorgers en grootouders zijn voor het kind belangrijke voorbeeldfiguren. Maar iedere volwassene heeft een voorbeeldfunctie naar een kind. Daarnaast kunnen kinderen, tieners en jongeren verrassende inzichten geven en gesprekken verrassende wendingen geven. Zo zijn deelnemers als familie voor elkaar om elkaar verder te helpen in het ontdekken van wat geloven in God en het navolgen van Jezus Christus kan betekenen.

Context

Kliederkerk Nederland zet de context van plaatselijke Kliederkerken voorop. Kliederkerk gaat de uitdaging aan om aansluiting te zoeken bij de plaatselijke cultuur en gewoonten. Zo zal een Kliederkerk in een groot stadscentrum anders zijn dan in een dorpssetting.

Naar buiten gericht

Kliederkerk richt zich op mensen die zich niet (meer) verbonden voelen met kerk en/ of geloof. Hierdoor worden de vrijwilligers en deelnemers geprikkeld na te denken hoe geloofsinhoud aan kan sluiten bij mensen die niet bekend zijn met kerkelijke gewoonten en taal.

Creatief

Bij Kliederkerk is door alles heen creativiteit te ontdekken. In het kliederuurtje, de vieringen en ook met het eten wordt er gezocht naar creatieve manieren om het Bijbelverhaal te ontdekken.