Samen ontdekken, vieren en eten

Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen:
* Samen creatief bijbelverhalen ontdekken
* Samen vieren
* Samen eten

1.
Hoe je het samen creatief ontdekken van de bijbelverhalen vorm geeft kan verschillend zijn per Kliederkerk en context. Zo zien we Kliederkerken die ervoor kiezen ongeveer vier workshops aan te bieden die elk wat meer tijd innemen, of andere Kliederkerken die spreken over het ‘kliederuurtje’ met 10 diverse verwerkingsvormen. Hierbij tips bij het verder vormgeven van het moment van ‘Samen ontdekken’:

  • Zijn de verwerkingsactiviteiten aansprekend voor alle doelgroepen?                           (0 t/m 12 jaar, jongeren en ook voor volwassenen).
  • Is er een diversiteit aan soorten activiteiten, bijvoorbeeld: knutselen, iets met eten, iets competitiefs, een spel, gebedsvorm of puzzel, iets individueels of met een groep, enzovoort.
  • Is bij alle activiteiten duidelijk wat de link naar het thema/bijbelverhaal is? Je kunt er best voor kiezen om een activiteit te doen die meer aansluit bij het beeldende thema dan een bijbelse inhoud, maar zorg dat er balans in zit.
  • Wat is de achterliggende gedachte die je in de viering centraal wil stellen? Komt die ook voldoende terug in de activiteiten?
  • Houd ongeveer de verhouding aan van 1 activiteit op 3 kinderen, met minimaal 4 activiteiten.
  • Wees creatief.

Om je te laten inspireren voor de invulling van het moment van ‘Samen ontdekken’ kun je een kijkje nemen bij de werkvormen. 

2. 
In de viering komt altijd het verhaal wat je samen creatief hebt onderzocht terug en krijgen elementen als gebed en lied een plek. Het kan zijn dat je het bijbelverhaal verteld n.a.v. wat je tijdens het ‘Samen ontdekken’ hebt gemaakt. Maar er zijn tal van creatieve manieren om het verhaal of de kern van het verhaal te vertellen. Ook om gebed ruimte te geven in de viering kun je tal van creatieve vormen vinden. Laat je hiervoor inspireren via onze werkvormen. Wat liederen betreft is het goed om kritisch te kijken of een lied aansluit bij mensen die zich niet of niet meer verbonden voelen met kerk of geloof.

Probeer bij het vormgeven van de vieringen na te denken welke elementen je steeds weer terug laat komen. Zo ontstaat er gaande weg herkenbaarheid bij de kinderen. Je zou bijvoorbeeld na kunnen denken over een lied of ritueel waar je altijd mee begint of eindigt.

3.  
Samen eten is bij Kliederkerk belangrijk. We zien dat dit een natuurlijk moment is waarin je elkaar beter leert kennen. Bovendien horen we vaak van deelnemers dat het een keertje niet hoeven koken, voelt als een uitje voor iedereen. Het samen eten kan door een simpele maaltijd of high tea, maar er mag ook uitgebreid gegeten worden. Kijk wat voor jullie haalbaar is. We zien ook Kliederkerken die in de maaltijden een link leggen met het thema. Zie voor ideeën onze Pinterestpagina.