Samen ontdekken, vieren en eten

Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen:
* Samen creatief bijbelverhalen ontdekken
* Samen vieren
* Samen eten

1
Hoe je het samen creatief ontdekken van de Bijbelverhalen vorm geeft kan verschillend zijn per Kliederkerk en context. Zo zien we Kliederkerken die ervoor kiezen ongeveer vier workshops aan te bieden die elk wat meer tijd innemen, of andere Kliederkerken die spreken over het ‘kliederuurtje’ met 10 diverse verwerkingsvormen. Tips bij het verder vormgeven van het moment van ‘Samen ontdekken’:

· Zijn de verwerkingsactiviteiten aanspreken voor alle doelgroepen? (0 t/m 12 jaar en ook voor volwassenen).
· Is er een diversiteit aan soorten activiteiten, bijvoorbeeld: knutsel, iets met eten, iets competitiefs, spel, gebedsvorm, puzzel, individueel, enzovoort.
· Is bij alle activiteiten duidelijk wat de link naar het thema / Bijbelverhaal is? Je kunt best ervoor kiezen om een activiteit te doen die meer aansluit bij het beeldende thema dan een Bijbelse inhoud, maar zorg dat er balans in zit.
· Wat is de achterliggende gedachte die je in de viering centraal wil stellen? Komt die ook voldoende terug in de activiteiten.
· Houd ongeveer de verhouding aan 1 activiteit op 3 kinderen, met minimaal 4 activiteiten.
· Wees creatief.

Om je te laten inspireren voor de invulling van het moment van ‘Samen ontdekken’ ga naar onze Pinterest Pagina.

2. 
In de viering komt altijd het verhaal wat je samen creatief hebt onderzocht terug en krijgen elementen als gebed en liederen een plek. Het kan zijn dat je het Bijbel verhaal verteld n.a.v. wat je tijdens het ‘Samen ontdekken’ hebt gemaakt, maar er zijn tal van creatieve manieren om het verhaal of de kern van het verhaal te vertellen. Ook om gebed ruimte te geven in de viering kun je tal van creatieve vormen vinden. Laat je hiervoor inspireren via onze Pinterest pagina. Wat liederen betreft is het goed om kritisch te kijken of een lied aansluit bij mensen die zich niet of niet meer verbonden voelen met kerk of geloof.

Probeer bij het vormgeven van de vieringen na te denken welke elementen je steeds weer terug laat komen. Zo ontstaat er gaande weg herkenbaarheid bij de kinderen. Je zou bijvoorbeeld na kunnen denken over een lied of ritueel waar je altijd mee begint of eindigt.

3.   

Samen eten is bij Kliederkerk belangrijk. We zien dat dit een natuurlijk moment is waarin je elkaar beter leert kennen. Bovendien horen we vaak van deelnemers dat het een keertje niet hoeven koken, voelt als een uitje voor iedereen. Het samen eten kan door simpele maaltijd of high tea tot aan een uitgebreide maaltijd. Kijk wat voor jou en jouw context haalbaar is. We zien ook Kliederkerken die ook in de maaltijden ook een link leggen met het thema. Zie voor ideeën onze Pinterest Pagina.