Kliederkerk: Whatís in a name?!

De afgelopen maanden kwamen veel vragen, discussies en meningen op ons af, met betrekking tot de naam Kliederkerk. Vooral veel positieve reacties, maar ook mensen die de combinatie kliederen en kerk wat vreemd of zelfs ongepast vinden. Goed om eens stil te staan bij de vraag: waarom de naam Kliederkerk?

In de eerste plaats wordt er heel wat afgekliederd tijdens een Kliederkerk. Het creatief ontdekken van Bijbelverhalen door bijzondere knutsels, experimenten en spellen laat regelmatig (ook letterlijk!) hun sporen na bij de jonge en oudere bezoekers. Het leidt vaak tot hilariteit en geeft ontspanning. Er mag gekliederd en geknoeid worden bij Kliederkerk!

Maar we willen met de naam Kliederkerk veel meer zeggen. Een Kliederkerk gemeenschap bestaat niet uit perfecte mensen. In het (gezins)leven kunnen we er soms ook een kliederboel van maken. We worden door anderen bezeerd, of maken zelf fouten. Ondanks dat ziet God elk van ons als waardevol. Hij is juist gekomen voor mensen waarvoor het leven niet zo strak en vlekkeloos verloopt. Hopelijk mag Kliederkerk dat ook uitstralen. Iedereen is welkom, hoe zijn of haar (geloofs)leven er op dat moment ook uitziet! Samen, als groep onvolmaakte mensen, al kliederend achter Jezus aan.

Martine Versteeg-ter Veen
Projectleider Kliederkerk Nederland