Kliederkerk vs. Messy Church?!

Kliederkerk lijkt wel erg veel op Messy Church, is dat hetzelfde? En kunnen we onze Kliederkerk ook Messy Church noemen, omdat het beter past bij onze (meertalige) doelgroep? Zomaar wat vragen die we gesteld krijgen. 

Tijdens ons bezoek aan Lucy Moore van Messy Church kwamen we al samen tot de conclusie dat Messy Church en Kliederkerk op veel vlakken overeen komen. Zo is bijvoorbeeld één van onze gezamenlijke waarden dat alle leeftijden meedoen. Een deelnemer van een Nederlandse Kliederkerk verwoordt het belang hiervan heel treffend: "Bij een normale kerk breng ik mijn kind naar de oppas. En ik breng ze al drie dagen in de week naar de oppas. Bij Kliederkerk doe je het samen."
Een andere overeenkomst is dat zowel Kliederkerk als Messy Church gastvrijheid als kernwaarde hanteert. Iedereen is welkom, ongeacht hoe zijn of haar leven eruit ziet. Lucy Moore van Messy Church vertelt: "MessyChurch is fundamentally about people just coming in all their mess and with their messy lives and their messy families. Just coming to God as they are and see what a Christian community is all about." Het hele concept van Kliederkerk ademt gastvrijheid en ook de naam van Kliederkerk verwijst daarnaar (lees hier meer over de naam Kliederkerk).

Verschillen zijn er ook. Messy Church en Kliederkerk zijn missionaire concepten. Kliederkerk hanteert hierbij drie verschillende missionaire benaderingen: verwelkomen, opzoeken en uitzenden (zie handleiding deel 1). Messy Church kiest voor de benadering van uitzenden: een Messy Church is een eigen geloofsgemeenschap naast andere bestaande kerken. Bij Kliederkerk zien we dat ook de andere benaderingen terugkomen, afhankelijk van de context. Leuk om wel van Lucy Moore ook te horen dat Messy Church wel degelijk missionair is en dat het wat dat betreft ook een waarde is.
Daarnaast hanteert Messy Church als kernwaarde Christus centraal. Kliederkerk heeft ervoor gekozen om dit in haar visie te verwoorden en als waarde de bijbelverhalen te noemen. Verhalen die ons helpen ontdekken wat geloven in God en het navolgen van Jezus kan betekenen.

In hoofdlijn verschillen Kliederkerk Nederland en Messy Church niet zo veel. En wie weet groeien we gaandeweg steeds meer naar elkaar toe. Toch zijn we allebei blij dat we de keuze hebben gemaakt om het concept Messy Church niet te kopiëren en plakken in de Nederlandse context. Met dat we aangeven dat we geïnspireerd zijn door Messy Church dagen we onszelf en Nederland uit om na te denken over waarom we Kliederkerk doen. Wat drijft ons? Wat past bij onze context? Niet klakkeloos dingen overnemen en aannemen maar zelf nadenken. Dit levert in onze contacten met Messy Church en met de plaatselijke Kliederkerken mooie gesprekken op en wederzijdse leermomenten. Zo blijven we van elkaar leren.

Sinds begin 2017 is Kliederkerk de officiële Nederlandse partner van Messy Church. Daar zijn we erg blij mee, want alle overzeese ervaring helpt ons om Kliederkerken nog beter te ondersteunen. Bekijk hier wat Lucy Moore, oprichter van Messy Church over onze samenwerking zegt: https://vimeo.com/205195828

Jonna van den Berge-Bakker
(Vervangend) projectleider Kliederkerk Nederland