Gebrokenheid vieren - Avondmaal in Kliederkerk

ďAls ik mensen uitnodig om het avondmaal te vieren, doe ik dat met een vrolijk gezicht en vol enthousiasme. Kijk ik dan de gemeente in, dan zie ik het tegenovergestelde." Janneke Nijboer vierde Avondmaal in Kliederkerk.

Gebrokenheid vieren  - Avondmaal in Kliederkerk

Janneke, predikant en pionier in Noordwijk, vertelt over haar ervaringen: "Mensen kijken me opeens serieus aan en zijn bang om te bewegen of geluid te maken. De diakenen aan de tafel ervaren het avondmaal ook als enorm stressvol. Stel dat er iets mis gaat!

Afgelopen jaar ben ik samen met twee mensen van het jeugdwerk naar de Internationale Messy Church Conferentie geweest. We ervoeren hoe op een Messy Church manier het avondmaal gevierd werd en werden er diep door geraakt. Wat een feest was het om zelf een tafel te timmeren, een mini-avondmaalssetje te kleien, te proeven en uitleg te krijgen van de Sedermaaltijd.

Thuis las ik Messy Hospitality, geschreven door Lucy Moore en ontwikkelde ik een strategie om in onze plaatselijke kerk een dergelijke Messy Church te organiseren. Wij zochten contact met de kerkenraad en legden het wat en waarom van ons plan uit. Toen er uiteindelijk toestemming kwam, voelde dat als een zegen.

We vroegen een timmerman voor de tafel-workshop, een vader en zoon om broodjes te bakken in de kerktuin en richtten een hemelse-vrede hoek in. Er was een Sedermaaltijd, flessen werden versierd en er was een hoek met bijbel in verschillende vertalingen om het verhaal te lezen en er over te praten. Onder leiding van een plaatselijke kunstenaar werd een gezamenlijk kunstwerk gemaakt. Het werd een afbeelding van Christus in mozaïek.

In het laatste deel van de Messy Church werd het tafelgebed gebeden, afgewisseld met een lied op de melodie van ‘Ik ga slapen, ik ben moe’. Terwijl het brood rond ging, zag ik lachende gezichten, families die voor het eerst samen avondmaal vierden en ik voelde oprechte blijdschap. Deze Avondmaals Messy Church werkte helend, door te delen in de gebrokenheid van het leven en de liefde van de levende God.”